شهرداری منطقه 17

من‍طقه ۱۷ ش‍‍هرداری ت‍‍هران در جن‍وب غرب‍‍ی ش‍‍هر ت‍‍هران واق‍‍ع و از شم‍‍ال و شم‍‍ال غرب به من‍‍اطق ۱۰ و ۹ که حد ف‍‍اصل آن‍‍ه‍‍ا خی‍...

ادامه مطلب

شهرداری منطقه 18

منطقه 18 شهرداری تهران به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص خود و همچنین بافت صنعتی و جمعیتی و سایر شرایط موجود ویژگی خاصی برخوردار است.بافت ...

ادامه مطلب

تقاطع غیر همسطح احسان

این پل که از نوع بتنی پیش تنیده پس کشیده می باشد، در مسیر بزرگراه شهید زین الدین بر روی خیابتن احسان احداث گردیده است.طول پل احسان 107 ...

ادامه مطلب

پل دانشگاه شهید عباسپور

این پل که از نوع کامپوزیت و باکس فلزی با عرشه بتنی می باشد، روی خیابان احسان احداث شده و ارتباط دو بخش تفکیک شده دانشگاه شهید عباسپور ر...

ادامه مطلب

پروژه بزرگراه شهید باقری

بزرگراه شهید باقری بزرگراهی است در شمال شرق تهران که از بزرگراه شهید بابایی آغاز و تا بزرگراه بسیج و محله تهران نو ادامه دارد. این بز...

ادامه مطلب

پروژه تقاطع غیر همسطح استقلال (بزرگراه شهید باقری)

محل اجرا : شمال شرق شهر تهران کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران مشاور : مهندسین مشاور هراز راه پیمانکار : قرارگاه سازندگی ...

ادامه مطلب

پروژه بزرگراه شهید آوینی

محل اجرا : جنوب شرق شهر تهران ( شهر ری) کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران مشاور : مهندسین مشاور گذر راه پیمانکار : قرارگاه...

ادامه مطلب

بزرگراه شهید زین الدین (قطعه نهایی از پل استخر تا سه راه آزمایش)

در تاریخ هشتم مهرماه ۹۱ با تکمیل این قطعه به طول تقریبی ۵ کیلومتر و افتتاح همزمان بزرگراه شهید خرازی در غرب تهران این بزرگراه ۵۴ کیلو...

ادامه مطلب

پروژه بزرگراه شهید زین الدین ( حدفاصل میدان استخر تا تقاطع غیر همسطح سه راه آزمایش)

محل اجرا : شمال شرق شهر تهران ( حدفاصل میدان استخر تا تقاطع غیر همسطح سه راه آزمایش) کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران مشاو...

ادامه مطلب

پروژه ادامه بزرگراه شهید حکیم

بزرگراه راه حکیم یکی از بزرگراه‌های اصلی پایتخت است که به موازات بزرگراه همت از محدوده شرق به غرب امتداد پیدا کرده‌است. این بزرگراه پ...

ادامه مطلب