پست پروداکشن اصلی

پست پروداکشن

پست پروداکشن(Post Production)  يا پرداخت پس از رندر به بهبود حالت كلي رندر توسط نرم افزارهاي گرافيكي مانند فتوشاپ اتلاق می گردد. قسمت...

ادامه مطلب